بارون

تو را چنان دوست خواهم داشت آنچنان که ؛حتی اگر تمام عشاق را دیوانه بخوانی و عشق را قصه ی بی سرانجام من ....
تو را دوست خواهم داشت، بیشتر از آنچه خود را.


اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم هیچ گاه برای آمدنت باران را بهانه نمی کردی، رنگین کمان من......


تابعدی بهتر

پ.ن:زیباترین روزهایم را هنوز ندیده ام؛زیرا زیباترین حرف ها را هنوز برایت نگفته ام!

پ.ن (۲)بارون و دوست دارم هنوز؛چون تو رو یادم میاره حس می کنم....

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمد مهدی رضایی

واقعا زيبا بود ..... يه سری هم به کلبه من بزن اگه خواستی لينک رد و بدل کنيم