به تو می انديشم

اندیشیدن به این که دیگر نمی خواهم به تو بیندیشم ،همچنان به تو اندیشیدن است!
 پس بگذار بکوشم تا نیندیشم که دیگرنمی خواهم به تو بیندیشم.....

 

تا بعدی بهتر.
 پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام!

پ.ن هیچ وقت خیلی کوتاه نبود؛هیچ وقت فقط  پنچ دقیقه بود.عالی بود و نمی شد عالی نباشد!! چرا که تو بودی؛خندان....

/ 0 نظر / 7 بازدید