در حيرتم!

وقتی در کوچه های دلواپسی ، سرگردان به دنبال سرنوشت می دویم،وقتی توی این وادی زندگی خود را به هیچستان ابدی می سپریم و درهمهمه ی مبهم روزگار عشقمان را فدای مقطعی زودگذر می کنیم نباید از ماهی ها انتظار داشته باشیم که وقتی از آب گرفته شدند ؛تازه باشند.....آره آب  هم گل آلود است:


فهمیدن عشق را چه مشکل کردند
 ما را از درون خود چه غافل کردند
 انگارکسی به فکر ماهی ها نیست
سهراب بیا، که آب را گل کردند

تا بعدی بهتر.
 پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام!
 پ.ن.برگرفته از نوشته دوستم که می گفت:ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است.فقط به شرطی که فصل ماهی گیری باشه!!

/ 2 نظر / 9 بازدید
روح سرگردان

گفتن واژه عشق خيلی سنگينه چون اگه خيلی ابد بين باشی يا به نافرجامی می رسی يا به مرگ!!! پس ای دل به آرزوی ديدن معجزات عشق خوش باش!!! شاد باشی

محمد مهدی رضايی

خيلی از اين جملاتت خوشم ميياد... پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام! پ.ن.برگرفته از نوشته دوستم که می گفت:ماهی رو هر وقت ازآب بگیری تازه است.فقط به شرطی که فصل ماهی گیری باشه!!