به کدامین صراط مستقیم شوم !

نه میشه باورت کنم،
              نه میشه از تو رد بشم
نه میشه خوب من بشی، 
                نه میشه با تو بد بشم

 

                                            نه دل دارم که بشکنی،
                                                            نه جون دارم فدات کنم
                                           نه پای موندن منی، 
                                                           نه می تونم رهات کنم....

 


تا بعدی بهتر.
 پ.ن:زیباترین روزهایم را هنوز ندیده ام؛زیرا زیباترین حرف ها را هنوز برایت نگفتم!

/ 4 نظر / 19 بازدید
مژده

سلام ... کلاغها سلاممو بهت نرسوندن ؟ بهت نگفتن که من عاشق کلاغهام چون هیچ کس عاشق اونها نمی شه و اونها خیلی تنهان ؟ اما من بوی تو رو از باد شنیدم ساحل ! شنیدم که می گفتی هنوز سر حرفت هستی ... و هنوز سر حرفت هستی عاشق ! چطور میشه کلاغهای رو دوست نداشت ؟ به این مظلومی ؟؟؟؟ [ماچ]

مسافر

ماه این همیشه تنها٬ باز امشب در چنگال سیاه شب اسیر تنهایی و ظلمت وامانده٬ اما هیچ ستاره ای یارای یاریش را ندارد٬ ماه امشب چه خواهد کرد؟ آیا به فردا شب دیگری خواهد رسید؟ آیا جهد همیشگی اش را هنوز دارد؟ آیا دلش هنوز برای همه ی تنها مانده های زمینی می تپد؟ من همیشه و باز امشب تنهایم٬ اورا درک می کنم٬ خدایا به تنهایی ات قسم ات می دهم٬ ماه را از تنهایی امشب به سلامت بگذران