رقصنده،خندان،دیوانه وار!


پاسخ این سئوال را تو میدانی. پاسخ این سئوال را همه می دانند. پاسخ این سئوال، حفظ ابهام سئوال درتمام طول زندگی است. پاسخ، پاسخ ندادن است! پاسخ ،در درون سئوال ماندن است.....

تا بعدی بهتر.
 پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام!
پ.ن:اصلاخوب نیستم؛ ديروز یه چیزی را بی جهت بخشیدم،دیروز یه بخشی از وجودم رو جایی جا گذاشتم، امروز.... یعنی امروز چی میشه؟؟

/ 0 نظر / 8 بازدید