قبلتَ، قبلتُ... قبلنا!!!

main.jpg

قبول می کنم که در کنارت بمانم...قبول داری که در کنارم بنشینی... قبول کردیم که برای هم همدم و مونس باقی بمونیم و قول دادیم که در برابر همه مشکلات و روزهای طوفانی زندگی تکیه گاه هم باشیم!! 

این است رسم بودن و ماندن...رسم عاشقی.

تا....یه قبلتُ همیشگی. 

/ 0 نظر / 21 بازدید