عشق پوشالی

دست به هر کاری زدند تا زودتر بهم برسند.
وقتی بهم رسیدند،تازه فهمیدند که به درد هم نمی خورند
 و حالا برای این که زودتر از هم جدا شوند؛ دست به هرکاری می زنند!


تا بعدی بهتر.
 پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام!

پ.ن.خدایا نباشد چنین روزی و نبینم این چنین لحظه ای را.......

/ 1 نظر / 5 بازدید