جا موندم

نگاه کن!

ببين، خيلی سخته وقتی بدونی بيست سال

 به بيست سالگی تو دير رسيدم.


تا بعدی بهتر.
 پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام!

/ 0 نظر / 5 بازدید