از خود گذشتگی یا دادن اختیار به طرف مقابل

آنکس که می خواهد برود ،بگذاربرود!
                             اگر از آن تو با شد، برمی گردد
                                   اما اگر برنگشت ، بدان هرگز از آن تو نبوده است...

 

تا بعدی بهتر.
 پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام!

/ 2 نظر / 7 بازدید
آرمان

احساسات قشنگت مال اين دنيا نيست مال دنيايی که پر از احساس قشنگه. موفق باشی دوست عزيز.

فائز

سلام.آفرين بخاطر اين روحيه و نگرش بهت تبريک ميگم اين يه غنيمته.ادامه بده. ؛گر به اقليم عشق روی آری عشق را کيميای جان بينی؛