من درد تو از دست آسان ندهم      دل بر نکنم ز دوست، تا جان ندهم
از دوست به یادگار دردی دارم        کان درد ، به هیچ درمان ندهم !!

پ.ن: مگه نگفتی دستمال رو از روی زخم، از روی دل بردارم.من که دردی نداشتم...
پ.ن: کاشکی می تونستی بفهمی که اگه اون چهارشنبه بهت زنگ زدم ،هیچ زدنی در کار نبود.

/ 0 نظر / 6 بازدید