دیدار در وادی نتهای اشتیاق

 

 لحظه ديدار نزديک است
               باز من ديوانه ام ؛ مستم
                          باز مي لرزد دلم ، دستم
                                 باز گويي درجهان ديگري هستم !
                                           هاي نخراشي به غفلت گونه ام را اي تيغ
                                                        هاي نپريشي صفاي زلفکم را دست
                                                                             وآبرويم را نريزي دل......

آه ای نخورده مست، لحظه ديدار تو نزديک است !
تا بعدی بهتر.
 پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام!

/ 1 نظر / 7 بازدید
پرنده ی خارزار

و انتظاری که جان می دهد تا به ديدار برسد..من ديدم که چه زيبا نوشتی اش..مرسی..معرکه بود