بی فايده است

دیگه عاشق شدن، ناز کشیدن فایده نداره، نداره             دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره ، نداره
چرا این درو اون درمی زنی ای دل غافل                       دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره

                     وقتی ای دل به گیسوی پریشون می رسی خود تو نگهدار              
                     وقتی ای دل به چشمون غزل خون می رسی خودتو نگهدار

دیگه عاشق شدن، ناز کشیدن فایده نداره،نداره             دیگه دنبال آهو دویدن فایده نداره ، نداره
 چرا این درو اون درمی زنی ای دل غافل                      دیگه دل بستن و دل بریدن فایده نداره

                     ای دل دیگه بال و پرنداری ، داری پیر می شی و خبرنداری
                     ای دل دیگه بال و پرنداری ، داری پیر می شی و خبرنداری

وقتی ای دل......

تا بعدی بهتر.
 پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام!

/ 3 نظر / 7 بازدید
...

می شناسمت ... نه ؟

ساحل ابدی

غريب آمدی و آشنا رفتی! اما من که خوب می شناسمت ری را! گفتی بنويس من شمال زاده شدم ، اما تمام دریاهای جنوب را من گریستم! (اگه درست نشونی دادم ، فقط بگو.....آره)

leila

salam man dar be dar donbale in ahangam u nadarin in ahango?