انتظاری به بلندی شب یلدا....سهم من یا نوبت تو

کی اشکاتو پاک می کنه ، شبا که قصه داری
دست رو موهات کی می کشه وقتی منو نداری ؟
شونه ی کی مرحم حق حقت می شه دوباره
از کی بهوونه می گیری شبای بی ستاره ؟
برگ ریزون های پاییز ، کی چشم به راهت نشسته
از جلو پات جمع می کنه ، برگای زرد و خسته
کی منتظر می مونه،  حتی شبای یلدا !!

 

7173265-63378996.jpg


تا خنده رو لبات بیاد ، شب برسه به فردا
کی از سرود بارون قصه برات می سازه
از عاشقی می خونه ، وقتی که راه درازه
کی از ستاره بارون ، چشماشو هم می زاره
نکنه ستاره ای بیاد ، یاد تو رو نیاره
نکنه ستاره ای بیاد و یاد  تو رو نیاره
 کی اشکاتو پاک می کنه.......

پ.ن: راستی به نظرت هنوز هم کسی منتظر می مونه ؟!
 پ.ن: یادش بخیر زمزمه های شب یلدای گذشته....این شب یلدات هم قشنگ !!

/ 0 نظر / 22 بازدید