ظرفيت

هیچ کس حتی شاعران هم  نتوانستند بگویند که ظرفیت دل ما چقدر است، پس می توانیم بسیار دوست بداریم!!!!
آره.....

                            " دوستت دارم تاوان آن هرچه باشد، باشد."

تا بعدی بهتر.
پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام!         

پ. ن(۱)یکبارخواب دیدن تو، به تمام عمر می ارزد! پس نگو  که رویای دور از دسترس خوش نیست؛ قبول ندارم.....

/ 0 نظر / 5 بازدید