تولدی ديگر

فرقی نمی کند

                    امروز هم،  ما هر چه بوده ايم همينيم!

                                        ما باز می توانيم، هر روز ناگهان متولد شويم!!

تا بعدی بهتر.
 پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام!
پ.ن باورم نشد ، نتونستم غورتش بدم....!آخه خیلی تلخ بود......ولی ممنون که تعدیلش کردی...

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
پرنده ی خارزار

اين بار ساده در سکوت ...حرف های تو..و زمزمه که اين است زندگی..و متن تو زيبا..و تو بی وفايی؟؟