روز مبادا

وقتی تو نیستی ، نه هست های من چون آن که بایدند و نه باید هام!
 مثل همیشه آخرحرفم و حرف آخرم را با بغض می خورم و لبخند های لاغر خود را در دل ذخیره میکنم؛باشد برای روز مبادا....
اما ،
در صفحات تقویم روزی به نام روز مبادا نیست؛ آن روز هرچه که باشد روزی شبیه دیروز،روزی شبیه فردا، روزی درست مثل همین روزهای ماست.اما کسی چه

می داند شاید امروزنیز روز مبادا باشد......!
وقتی تو نیستی نه هست ها ی من چون آن که بایدند ونه باید هام .....
 هر روزبی تو روز مباداست.


تا بعدی بهتر.
 پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام!

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
پرنده ی خارزار

آمدهام...نه هست هايت را من بايد باشم..آمده ام تا نبايد هايت را نبينم..و اين روز تقويم ها بی صدايند و تو می بينی در اين روز مبادا کسی می خواهد تو را نيک بنامد....زيبا می نويسی خيلی زيبا..به منم سر می زنی؟