درد خوشمزه


عشقت نه سرسریست که از سربه در شود       مهرت نه عارضیست که جا ی دگر شود
عشق تو دروجودم و مهرتو دردلم                      با شیر در بدن شد و با جان به در شود
دردیست درد عشق که اندر علاج او                   هر چند سعی بیش نمایی بدتر شود

 

تا بعدی بهتر.
 پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام!
پ.ن(۲):گاهی در عشق درمیابیم که رعایت حال دیگری ،بهتر از پافشاری در اثبات عقیده است.اما چگونه؟

/ 0 نظر / 5 بازدید